โค้ช นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย
( กุนซืออุ๋ย )
โค้ช วิทยากร & ที่ปรึกษาอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช และการขาย

ผมคือใคร

การโค้ช (Coaching)

คือ การเปิดศักยภาพให้ผู้รับการโค้ช
ได้มองเห็นวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสม
ด้วยตัวเอง
Click me!

SALES COACHING

“เพราะ …ทุกสิ่งที่องค์กรเตรียมพร้อม
ก็เพื่อการขาย ให้ประสบความสำเร็จ”

ติดจรวดให้ทีมขาย

สร้างยอดขายระดับสูงอย่างยั่งยืน
กระตือรือร้น เปี่ยมพลังแห่งความสุข
และแรงบันดาลใจ ด้วยวัฒนธรรมการโค้ช
และ ระบบ Sales Coaching

Sales Coaching

โค้ช นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย
( กุนซืออุ๋ย )
โค้ช วิทยากร & ที่ปรึกษาอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช และการขาย

ผมคือใคร

คุณต้องการไปที่ไหน ?

ค้นหาในช่องด้านล่างได้เลย

คลิก