Category Archives: Business/Sales/Marketing

On Attacking Competitors

การโจมตีคู่แข่งจะสร้างการรับรู้ขึ้นในใจลูกค้า 3 ด้าน… การโจมตีคู่แข่งจะสร้างการเปรียบเทียบ คุณภาพหรือ คุณสมบัติบางอย่าง ซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ที่สำคัญ คือ นักขายดันไปสร้างเงื่อนไขการเปรียบเทียบ ขึ้นมาแล้วน่ะสิ… บางครั้ง ลูกค้าอาจไม่เคยเปรียบเทียบมาก่อนพอนักขายได้ให้ข้อมูลด้านนี้ กลับกลายเป็นลูกค้าเริ่มคิดเยอะ นอกจากเทียบสินค้าเรากับคู่แข่งที่เราโจมตี อาจจะสร้างทางเลือกที่ 3และที่ 4 ขึ้นมาได้… ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ระยะสั้น ก็คือลูกค้าจะบอกนักขายว่า ขอคิดดูก่อนวันนี้ยังไม่ตัดสินใจ ขอกลับไปหาข้อมูลอีกรอบไว้ติดต่อมาใหม่ เป็นต้น… 2. การโจมตีคู่แข่งจะสร้างการรับรู้เชิงลบ ทำให้ลูกค้ามองสินค้าคู่แข่ง ว่าไม่ดีอย่างนั้น อย่างนี้… ซึ่งดูเหมือนจะดี ในการตัดสินใจซื้อแต่ไม่ใช่เลย เพราะลูกค้า จะหันกลับมามองสินค้าของเราเช่นกัน ว่า ของเรามีด้านไม่ดีอย่างไรบ้าง ที่นักขายยังไม่บอกออกไปกลายเป็น ลูกค้าเกิดความลังเลขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ในใจ… 3. การโจมตีคู่แข่งสร้างสภาวะจิตที่เป็นลบ ขึ้นในบรรยากาศการขายทำให้ภาพลักษณ์ ของตัวนักขายเองไม่ดีเกิดเป็นเกมการขายเชิงลบและ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ตัดสินใจภายใต้สภาวะจิตแบบนั้น…นอกจากนี้แล้ว บางครั้งลูกค้ายังอาจเริ่มโจมตีแบรนด์สินค้าอื่นขึ้นมาก่อน ให้ได้ยินนักขายที่ดี ก็จะไม่ผสมโรง อย่าตกหลุมพรางเพราะ ทำให้เกมลบในใจลูกค้า ชัดเจนยิ่งขึ้น…แล้ว นักขายควรทำอย่างไรเวลาลูกค้าให้คอมเมนต์, ชื่นชมหรือ พูดถึงสินค้าแบรนด์อื่นในตลาด… i. ถามกลับ ว่า […]