Monthly Archives: May 2022

Yin Yang Management

“หยินหยาง” กับ การบริหาร… การบริหารงานแบบหยางเน้นพลังของความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นในผลลัพธ์เร่งพิชิตเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ… การบริหารงานแบบหยินเน้นแผ่คลุมไปด้วยความสุขโอบอุ้มสนับสนุนผู้คนหลอมรวมคุณค่าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน…การบริหารดูแลทีมงาน ให้สมดุลทั้งหยินหยางเริ่มต้นด้วย ความรักความเข้าใจ แบบแม่และ กระตุ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ แบบพ่อ #กุนซืออุ๋ย