Category Archives: Self Development

Work Hard or Work Smart

คนส่วนใหญ่ อยากทำ สิ่งที่ฉลาด มีประสิทธิภาพแสวงหาแนวคิดดีๆ เด็ดๆ สำเร็จง่ายๆป้องกันความเสี่ยง หลีกเลี่ยง ความล้มเหลวต้องการ Work Smart มากกว่า Work Hard…ใช่ Work Smart ดีกว่า Work Hard … แต่ ……ทว่า ในโลกแห่งความจริง มักไม่มีความสำเร็จใด หรือ หนทางฉลาดๆใด ที่ไม่ผ่านการทำ ลองผิดลองถูก…ความคิดดีๆ เด็ดๆ เกิดจาก การเคี่ยวกรำด้วยการลงมือทำอย่างหนัก มาก่อนเสมอ…Work Hard มาก่อน Work Smart…ในวงการขาย/วงการธุรกิจ ก็เช่นกัน นักขาย/นักธุรกิจทุกคน ต้องการลูกค้ารายใหญ่ ปิดดีลยอดสูงๆ พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และเจรจาการค้าได้สำเร็จ…ทว่า ลูกค้ารายใหญ่ มักซ่อนอยู่ในลูกค้ารายเล็กความเชี่ยวชาญ ต้อง มาจากการขัดเกลาการวิเคราะห์ที่เฉียบคม มาจากการออกตลาดจริงการสร้างความไว้วางใจ ต้องใช้ใจแลกเท่านั้น…ความคิดสร้างสรรค์ บวกกับการฝึกฝน และ ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นจากตัวเรา และนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน…“ความคิด ที่ปราศจาก การลงมือทำ […]

Yin Yang Management

“หยินหยาง” กับ การบริหาร… การบริหารงานแบบหยางเน้นพลังของความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นในผลลัพธ์เร่งพิชิตเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ… การบริหารงานแบบหยินเน้นแผ่คลุมไปด้วยความสุขโอบอุ้มสนับสนุนผู้คนหลอมรวมคุณค่าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน…การบริหารดูแลทีมงาน ให้สมดุลทั้งหยินหยางเริ่มต้นด้วย ความรักความเข้าใจ แบบแม่และ กระตุ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ แบบพ่อ #กุนซืออุ๋ย