การโค้ช (Coaching)

Coaching

การโค้ช คือ อะไรกันแน่ ?

อ่านต่อ ...

การโค้ช (Coaching)

ทักษะสำคัญ ที่องค์กรยุคใหม่ต้องการมากที่สุด
เพราะ โค้ชชิ่ง สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
และ ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง 
เนื่องจาก กระบวนการต่างๆของโค้ชชิ่ง
นำไปสู่ การเปิดใจยอมรับในความสามารถ
ของบุคคล สู่การต่อยอดจุดแข็ง อย่างเป็นรูปธรรม
และหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อตนเองและทีม
COACHING

 

เมื่อใดที่ ควรใช้ การโค้ช
และเมื่อใด ไม่ควรใช้ การโค้ช

GROUP COACHING

เป็นการใช้ศักยภาพร่วมกันอย่างสูงสุด
ทุกคนในทีมได้เห็นภาพรวม ได้เรียนรู้ระหว่างกัน
สร้างสรรค์มุมมอง และความสามัคคี

Group Coaching

Personal Coaching
กระบวนการโค้ชส่วนบุคคล 1 :1

ด้วยจรรยาบรรณของโค้ชมืออาชีพ
จะเก็บเรื่องราวทุกอย่างที่ได้พูดคุย
กับโค้ชชี่ (ผู้รับการโค้ช) เป็นความลับ
สร้างบรรยากาศให้ โค้ชชี่ 
ได้รู้สึกปลอดโปร่งปลอดภัย และ ไว้วางใจ
เกิดความตระหนักรู้ สถานการณ์อย่างชัดเจน
เห็นมุมมองต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Pure Coaching
การโค้ชแบบบริสุทธิ์ 

เป็นการโค้ชตามกระบวนการโค้ชสากล
การโค้ชแบบนี้ จะไม่มีการชี้นำ หรือการสอน ใดๆ
ใช้กระบวนการ ถามคำถามอย่างทรงพลัง
รับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ และสะท้อนกลับอย่างเฉียบคม
เป็นกระจกให้โค้ชชี่ ได้มองเห็น ตระหนักรู้
และใช้ศักยภาพของตนเอง เต็ม 100%

HYBRID COACHING
(Coaching + Mentoring)

การโค้ช ผสมผสานกับ
ระบบการฝึกสอนแบบพี่เลี้ยง 

ผู้ที่มีความสามารถทำกระบวนการโหมดนี้
เราเรียกว่า ” Expert Coach “
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ (Niche Coaching)

บริการของเราด้านนี้
ได้แก่ Sales Coaching 
และ Mindfulness Coaching

SALES COACHING

Sales Coaching

สร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน
จากการเปิดศักยภาพทีมขาย ให้เกิดพัฒนาทักษะ
และ มีแรงบันดาลใจต่อเป้าหมายอย่างแท้จริง
Sales Coaching เป็น การโค้ชระบบ ไฮบริด
ซึ่งผสมผสานระหว่าง หลักการโค้ชระดับสากล
(ICF Coaching Standard) กับ
ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษา (Mentoring) 
อำนวยกระบวนการโดย
โค้ชอุ๋ย นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการขาย
ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ทั้ง การขาย การสร้างทีม การดูแลบริหารทีม
รวมถึง การออกแบบวางระบบงานขาย
โครงสร้างรายได้คอมมิสชั่น และการประเมินผลงาน
Sales Coaching Package

Mindfulness Coaching

การโค้ชเพื่อการรู้จักตัวเอง รู้เท่าทันความคิด
อารมณ์ความรู้สึก เพื่อตระหนักรู้ตัวเองอย่างแท้จริง

ให้พลังแห่งสติ และปัญญา ขับเคลื่อนทุกอย่างในชีวิต

Mindfulness coaching

GROW Model

กระบวนการโค้ชอันแสนเรียบง่าย และทรงพลัง
สามารถทำให้โค้ชชี่ มองเห็นเป้าหมายชัดเจน
สร้างการตระหนักรู้ ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่
สร้างสรรค์ทางเลือก และวางแผนไปสู่
การลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ
GROW Model

TAPS Model

By David Rock

TAPS Model แสดงถึง ความแตกต่าง
ของ การพัฒนาบุคคลากร ด้วยวิธีการต่างๆ

อ่านต่อ