อาจารย์ นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย
NOPPAMEST SUWANNAMAI

โค้ช, วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย และการโค้ชชิ่ง

งานด้านที่ปรึกษา :
รับปรึกษาวางระบบงานขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน ค่าคอม ระบบติดตามการทำงาน
และประเมินผล พร้อมร่วมวางแผนกับผู้บริหาร และฝึกอบรม
พัฒนา ให้กับระดับผู้จัดการและพนักงานฝ่ายขาย ด้วยเทคนิควิธีการ 4 รูปแบบ
– Training : ฝึกอบรมทักษะการขาย การเจาะตลาด และบ่มเพาะผู้นำทีมขาย
– Mentoring : เป็นพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติ ร่วมทบทวน และวิเคราะห์สถานการณ์
– Coaching : เปิดศักยภาพ หาเป้าหมายและเพิ่มยอดขายได้อย่างเหมาะสม
– Facilitating : อำนวยการประชุม และระดมสมองอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรที่บรรยาย :

หลักสูตร “เจาะลึกเคล็ดลับ และเทคนิคการขาย”(Power of Selling Skills)*
หลักสูตร “การบริหารงานขายสำหรับผู้นำ”(Sales Management for Leader)*
หลักสูตร “ปลุกจิตวิญญาณแห่งความสำเร็จในงานขาย” (Spirit of Sales Success)*
หลักสูตร “การตั้งเป้าหมายและวางแผนการขาย” (How to Set Goal and Planning)
หลักสูตร “ขายด้วยจิตพิชิตความสำเร็จ”(Everything in the Sales Cycle )
หลักสูตร “การสร้างความสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ” (Relationships for Success)
หลักสูตร “ขายให้รวย ด้วย Passion” (Sell with Passion)
หลักสูตร “เส้นทางสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ” (Road to Professional Salesperson)
หลักสูตร “สร้างทีมให้สัมฤทธิ์ คิดแบบผู้นำ ทำอย่างมีเป้าหมาย” (Team Building)

ประสบการณ์ทำงาน :

2015 – 2021
ปัจจุบัน โค้ช วิทยากร ที่ปรึกษาอิสระ และ นักเขียน

2015   
ผู้บริหารตัวแทน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

2014   
ผู้บริหารตัวแทน บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

2010   
ผู้บริหารตัวแทน วิทยากร และประธานสโมสรฝึกฝนการขาย Roleplay
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2010   เดือน มีนาคม
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2008-2010
นักธุรกิจเครือข่ายขายตรง บริษัท เอเจล เอนเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์ จำกัด
ตำแหน่ง Director มีทีมงานขาย ภายใต้การดูแล 1600 คน
ลักษณะงาน ขาย ชวน สร้างทีม และ ฝึกอบรม

2005-2009
พนักงานระดับสูงฝ่ายขายอะไหล่และการตลาด
ส่วนจัดฝึกอบรม บริษัท ตรีเพชร อีซูซูเซลส์ จำกัด

2003-2005
พนักงานฝ่ายขายอะไหล่และการตลาด
ส่วนขายดีลเลอร์รายใหญ่ บริษัท ตรีเพชร อีซูซูเซลส์ จำกัด


ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาเอก การเงินการค้าระหว่างประเทศ
วิชาโท ปรัชญา
มัธยมศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร/ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมพิเศษ

Certificate

ICF – Professional Coaching Certification Program (PCCP) 60 hrs.
Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)
International Coaching Federation : ICF
– Professional Coaching Certification Program (PCCP)” 60 hrs.
by Thailand Coaching Institute in partnership
with International Coaching Mastery

“International Seminar for Young Scholars on Economic Development Issues”
by Graduate School, Chinese Academy of Social Sciences
at Beijing, China

“Professional Patterns of Management” by Ayudhya Allianz CP
“Professional Patterns of Leadership” by Ayudhya Allianz CP
“Sales Management” by Ayudhya Allianz CP
“Professional Manager” by Ayudhya Allianz CP

Special Training
“Finding Your Life-Purpose & Passion” by Coach VasanthGopalan
“Design Your Destiny” by Mr.Joel Bauer
“ทักษะกระบวนกร” โดย อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู
“หัวใจของความเป็นครู” โดย อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์
“Mind map” โดย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์
“Life Cycle Plan” โดย อาจารย์ไชยวัชร พัชรพรพงศ์
“การประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม” โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
“Train the Trainer to Train” by Ayudhya Allianz CP
“Power of Vision” by Mr.PhillipC.Richards,CFP
ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอื่นๆ:
นักไตรกีฬา
อาจารย์สอนหมากล้อม (ระดับฝีมือ 1ดั้ง ประเทศไทย) ,
ผู้ช่วยงานวิจัยด้านจีนศึกษา, อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ,
ครูจิตอาสายุวพุทธิกสมาคมฯ, จิตอาสาสวนโมกข์กรุงเทพ,
การขายและทำตลาดออนไลน์,
การลงทุนในหุ้น : สอบผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารทุน
( หรือ ระบบเดิม ของ Single license ) 

 

WebSite : www.Noppamest.com
facebook page : https://www.facebook.com/coachnoppamest
Online Course :
  SkillLane
“ขายให้รวย ด้วยPassion”
  Edumall “เส้นทางสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ”
YouTube : Noppamest Channel
Mobile : 063-929-8999
E-mail : noppamest@gmail.com