Yin Yang Management

“หยินหยาง” กับ การบริหาร
… การบริหารงานแบบหยาง
เน้นพลังของความกระตือรือร้น
ความมุ่งมั่นในผลลัพธ์
เร่งพิชิตเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
… การบริหารงานแบบหยิน
เน้นแผ่คลุมไปด้วยความสุข
โอบอุ้มสนับสนุนผู้คน
หลอมรวมคุณค่าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

การบริหารดูแลทีมงาน ให้สมดุลทั้งหยินหยาง
เริ่มต้นด้วย ความรักความเข้าใจ แบบแม่
และ กระตุ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ แบบพ่อ

#กุนซืออุ๋ย