Work Hard or Work Smart

คนส่วนใหญ่ อยากทำ สิ่งที่ฉลาด มีประสิทธิภาพ
แสวงหาแนวคิดดีๆ เด็ดๆ สำเร็จง่ายๆ
ป้องกันความเสี่ยง หลีกเลี่ยง ความล้มเหลว
ต้องการ Work Smart มากกว่า Work Hard…
ใช่ Work Smart ดีกว่า Work Hard
… แต่ …

ทว่า ในโลกแห่งความจริง

มักไม่มีความสำเร็จใด หรือ หนทางฉลาดๆใด

ที่ไม่ผ่านการทำ ลองผิดลองถูก

ความคิดดีๆ เด็ดๆ เกิดจาก การเคี่ยวกรำ
ด้วยการลงมือทำอย่างหนัก มาก่อนเสมอ

Work Hard มาก่อน Work Smart

ในวงการขาย/วงการธุรกิจ ก็เช่นกัน
นักขาย/นักธุรกิจทุกคน ต้องการลูกค้ารายใหญ่
ปิดดีลยอดสูงๆ พยายามทุกวิถีทาง
เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และเจรจาการค้าได้สำเร็จ

ทว่า ลูกค้ารายใหญ่ มักซ่อนอยู่ในลูกค้ารายเล็ก
ความเชี่ยวชาญ ต้อง มาจากการขัดเกลา
การวิเคราะห์ที่เฉียบคม มาจากการออกตลาดจริง
การสร้างความไว้วางใจ ต้องใช้ใจแลกเท่านั้น

ความคิดสร้างสรรค์ บวกกับการฝึกฝน
และ ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นจากตัวเรา

และนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

“ความคิด ที่ปราศจาก การลงมือทำ นั้น
ก็เป็นเพียงแค่ ความฝัน”

#กุนซืออุ๋ย