คอร์สออนไลน์ : ขายขั้นเทพ (Everything of The Sale)

สอนการขายทุกกระบวนการ ตั้งแต่ ระดับเบื้องต้น ถึงมืออาชีพ ทุกซอกทุกมุม ตั้งแต่ แนวคิดมุมมอง การอ่านใจลูกค้า การฟัง การถาม เทคนิคปิดการขาย สลายข้อโต้แย้ง และการพัฒนายอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน