คอร์สออนไลน์ : ขายขั้นเทพ (Everything of The Sale)

Current Status
Not Enrolled
Price
1950

สอนการขายทุกกระบวนการ ตั้งแต่ ระดับเบื้องต้น ถึงมืออาชีพ ทุกซอกทุกมุม
ตั้งแต่ แนวคิดมุมมอง การอ่านใจลูกค้า การฟัง การถาม เทคนิคปิดการขาย
สลายข้อโต้แย้ง และการพัฒนายอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน

This entry was posted in . Bookmark the permalink.