การโค้ช คือ อะไร กันแน่ ?

มีหลายคนสงสัยว่า การโค้ช คือ อะไร กันแน่?

ในบทความนี้ เราอธิบายเพื่อความเข้าใจกันมากขึ้นว่า
เครื่องมือที่เรียกว่า การโค้ช นี้ คือ อะไร และเพื่ออะไร

ก่อนจะอธิบายถึง การโค้ช หรือ โค้ชชิ่ง หรือ Coaching คืออะไร เรามาเข้าใจ คำว่า โค้ช หรือ Coach กันสักนิด
Coach คำนี้ มาจากคำว่า “Kosci” ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศฮังการี หมายถึง “รถม้า” หลายคนคงนึกถึง ยี่ห้อ Coach
ที่เป็นแบรนด์กระเป๋าชื่อดัง ที่มีโลโก้เป็นรถม้า นั่นเอง

เพราะ การโค้ช หรือ โค้ชชิ่ง เปรียบเสมือน ยานพาหนะ ที่นำส่ง คน จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง ตามที่เขาต้องการ
ทว่า การโค้ช มีสิ่งที่พิเศษ คือ การโค้ชจะไม่ชี้นำ ไม่สอน ไม่ให้ข้อมูล เพราะ เชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพในการหาทางออก
และมีวิธีการ ที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด โดย โค้ชจะฟัง จับประเด็น ถาม และ สะท้อนกลับ ด้วยจรรยาบรรณ และ กระบวนการโค้ช ของ สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)

Coaching ต่างกัน กับ Training (การฝึกอบรม) อย่างไร ?
ถ้ากล่าวถึง รูปของคำศัพท์ ในมิติของ ยานพาหนะ Train หมายถึง รถไฟ ซึ่งสามารถนำส่งคนจำนวนมากๆ จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ทว่า จุดสังเกต คือ รถไฟ ต้องวิ่งบนราง และ รับส่งเฉพาะที่ สถานี เท่านั้น ดังนั้น Training หรือ การฝึกอบรม จึงมักจะมีแนวทางที่ชัดเจน เพราะเป็นเส้นทางที่ ผู้ฝึกอบรมมีความเชียวชาญ และชำนาญในระดับสูง ซึ่ง แตกต่างจาก Coaching โค้ชชิ่ง จะส่งคนเป็นการเฉพาะตัว และ จะให้ไปส่งที่ไหนก็ได้ ตามที่ผู้รับการโค้ชต้องการ

การโค้ช หรือ การฝึกอบรม มีความสำคัญ และความเหมาะสมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่า จุดที่คุณกำลังต้องการจะไปนั้น
จะเหมาะสมกับ Coaching หรือ Training ? นั่นเอง ท่านสามารถติดตาม เรื่องราว การโค้ช และ ข้อมูลความรู้ดีๆ มากมาย
ได้ที่ เมนู บทความ