ทำไม เราจึงควรใช้ การโค้ชกับทีมขาย ?

Why should we use “Sales Coaching” ? ทำไม เราจึงควรใช้ การโค้ชกับทีมขาย

นักขายมักมีศักยภาพสูง มีความสำคัญ และสร้างรายได้หลักให้กับองค์กร
นักขายมักรู้จักลูกค้าของตนเองเป็นอย่างดี และเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในตลาดอย่างฉับไว

โดยธรรมชาติแล้ว นักขายส่วนใหญ่ จะมีวิธีการทำงาน มีแนวทางในการขายของตัวเอง
จะเลือกทำอะไร หรือ ไม่ทำอะไร จึงขึ้นอยู่กับ ความเข้าใจ ทัศนคติ นิสัย และความเชื่อ
ซึ่งเป็นพื้นฐานการทำงานของแต่ละคน
บ่อยครั้งที่ นโยบายหรือข้อมูลจากผู้บริหาร ได้ถูกสื่อสารลงมาฝ่ายเดียว ขาดการรับฟัง
หรือ พูดคุยเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน อาจทำให้ นักขายอึดอัด ไม่ยอมรับข้อมูล
หรือ แนวทางต่างๆเหล่านั้น จึงไม่ได้นำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง
และ นี่คือ สภาพการณ์ ที่พบเห็นได้บ่อยในองค์กรส่วนใหญ่

ซึ่งกลไกหนึ่ง ที่สามารถเข้ามาช่วยได้ ก็คือ การโค้ชกับทีมขาย (Sales Coaching) นั่นเอง

การโค้ช เป็นกระบวนการสื่อสารวิธีหนึ่ง เพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือ
หาทางออกที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์นั้นๆ


การโค้ชกับทีมขาย (Sales Coaching) จะช่วยเปิดศักยภาพให้นักขาย
ทำให้นักขายมองเห็น ความเชื่อมโยงของสถานการณ์ และ นำไปสู่
แนวทางการพัฒนา จากสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีอยู่แล้ว ก็สามารถทำได้ดีขึ้น
หรือ จากสิ่งที่ไม่เคยคิด ไม่เคยทำ ก็จะได้มองเห็นโอกาส เปิดรับมุมมอง
มีความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การลงมือทำได้ง่ายขึ้น

ที่สำคัญ นักขายจะยอมรับเป้าหมายและวิธีการด้วยหัวใจ มีความมั่นใจ
และภูมิใจในตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น การโค้ชยังเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
เกิดความกระตือรือร้น เรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง ซึ่งกันและกัน
ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กร และ สร้างยอดขายอย่างยั่งยืน

โดยพื้นฐานผมเองเป็นนักขาย เป็นวิทยากรสอนทักษะการขาย และ
เป็นที่ปรึกษาวางระบบงานขาย ในหลายๆองค์กร
จึงนับเป็นเรื่องง่ายมาก ที่จะบอก เทคนิควิธีการต่างๆออกไป
แต่จากที่ ผมได้ทำการโค้ชกับทีมขาย (Sales Coaching)
บ่อยครั้งที่พบว่า นักขายสามารถค้นหาวิธีการด้วยตัวเอง
ซึ่งดีกว่า และ เหมาะสมกว่า สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเขาเสียอีก
หรือ อย่างน้อย ถ้าเป็นสิ่งที่เขากับผมคิดตรงกัน
แต่ถ้ามาจากความคิดของเขาเอง บอกออกมาเอง
นั่นแสดงว่าเหมาะสมและตรงใจเขา
เขาจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเป้าหมายนั้น
ซึ่งจะเป็นตัวจุดชนวน สร้างแรงบันดาลใจให้เขา
มีพลังมากกว่าที่เราบอกออกไป และ นั่นคือ ความมหัศจรรย์ของการโค้ช