On Attacking Competitors

การโจมตีคู่แข่งจะสร้างการรับรู้ขึ้นในใจลูกค้า 3 ด้าน… การโจมตีคู่แข่งจะสร้างการเปรียบเทียบ คุณภาพหรือ คุณสมบัติบางอย่าง ซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ที่สำคัญ คือ นักขายดันไปสร้างเงื่อนไขการเปรียบเทียบ ขึ้นมาแล้วน่ะสิ… บางครั้ง ลูกค้าอาจไม่เคยเปรียบเทียบมาก่อนพอนักขายได้ให้ข้อมูลด้านนี้ กลับกลายเป็นลูกค้าเริ่มคิดเยอะ นอกจากเทียบสินค้าเรากับคู่แข่งที่เราโจมตี อาจจะสร้างทางเลือกที่ 3และที่ 4 ขึ้นมาได้… ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ระยะสั้น ก็คือลูกค้าจะบอกนักขายว่า ขอคิดดูก่อนวันนี้ยังไม่ตัดสินใจ ขอกลับไปหาข้อมูลอีกรอบไว้ติดต่อมาใหม่ เป็นต้น… 2. การโจมตีคู่แข่งจะสร้างการรับรู้เชิงลบ ทำให้ลูกค้ามองสินค้าคู่แข่ง ว่าไม่ดีอย่างนั้น อย่างนี้… ซึ่งดูเหมือนจะดี ในการตัดสินใจซื้อแต่ไม่ใช่เลย เพราะลูกค้า จะหันกลับมามองสินค้าของเราเช่นกัน ว่า ของเรามีด้านไม่ดีอย่างไรบ้าง ที่นักขายยังไม่บอกออกไปกลายเป็น ลูกค้าเกิดความลังเลขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ในใจ… 3. การโจมตีคู่แข่งสร้างสภาวะจิตที่เป็นลบ ขึ้นในบรรยากาศการขายทำให้ภาพลักษณ์ ของตัวนักขายเองไม่ดีเกิดเป็นเกมการขายเชิงลบและ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ตัดสินใจภายใต้สภาวะจิตแบบนั้น…นอกจากนี้แล้ว บางครั้งลูกค้ายังอาจเริ่มโจมตีแบรนด์สินค้าอื่นขึ้นมาก่อน ให้ได้ยินนักขายที่ดี ก็จะไม่ผสมโรง อย่าตกหลุมพรางเพราะ ทำให้เกมลบในใจลูกค้า ชัดเจนยิ่งขึ้น…แล้ว นักขายควรทำอย่างไรเวลาลูกค้าให้คอมเมนต์, ชื่นชมหรือ พูดถึงสินค้าแบรนด์อื่นในตลาด… i. ถามกลับ ว่า […]

Work Hard or Work Smart

คนส่วนใหญ่ อยากทำ สิ่งที่ฉลาด มีประสิทธิภาพแสวงหาแนวคิดดีๆ เด็ดๆ สำเร็จง่ายๆป้องกันความเสี่ยง หลีกเลี่ยง ความล้มเหลวต้องการ Work Smart มากกว่า Work Hard…ใช่ Work Smart ดีกว่า Work Hard … แต่ ……ทว่า ในโลกแห่งความจริง มักไม่มีความสำเร็จใด หรือ หนทางฉลาดๆใด ที่ไม่ผ่านการทำ ลองผิดลองถูก…ความคิดดีๆ เด็ดๆ เกิดจาก การเคี่ยวกรำด้วยการลงมือทำอย่างหนัก มาก่อนเสมอ…Work Hard มาก่อน Work Smart…ในวงการขาย/วงการธุรกิจ ก็เช่นกัน นักขาย/นักธุรกิจทุกคน ต้องการลูกค้ารายใหญ่ ปิดดีลยอดสูงๆ พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และเจรจาการค้าได้สำเร็จ…ทว่า ลูกค้ารายใหญ่ มักซ่อนอยู่ในลูกค้ารายเล็กความเชี่ยวชาญ ต้อง มาจากการขัดเกลาการวิเคราะห์ที่เฉียบคม มาจากการออกตลาดจริงการสร้างความไว้วางใจ ต้องใช้ใจแลกเท่านั้น…ความคิดสร้างสรรค์ บวกกับการฝึกฝน และ ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นจากตัวเรา และนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน…“ความคิด ที่ปราศจาก การลงมือทำ […]

Yin Yang Management

“หยินหยาง” กับ การบริหาร… การบริหารงานแบบหยางเน้นพลังของความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นในผลลัพธ์เร่งพิชิตเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ… การบริหารงานแบบหยินเน้นแผ่คลุมไปด้วยความสุขโอบอุ้มสนับสนุนผู้คนหลอมรวมคุณค่าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน…การบริหารดูแลทีมงาน ให้สมดุลทั้งหยินหยางเริ่มต้นด้วย ความรักความเข้าใจ แบบแม่และ กระตุ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ แบบพ่อ #กุนซืออุ๋ย

การโค้ช กับ สมอง 3 ส่วน

การโค้ช กับ สมอง 3 ส่วน มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในบทความนี้จะอธิบายถึง การทำงานของสมอง และกระบวนการโค้ช ในแบบของ Brain Base Coaching เรามาเริ่มต้นที่ทำความรู้จักกับสมองกันก่อนสมองของมนุษย์ ประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วน คือ 1.Hindbrain คือ สมองส่วนหลัง หรือ สมองกิ้งก่า เป็นส่วนที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น การเต้นของหัวใจ การหายใจ 2.Midbrain คือ สมองส่วนกลาง สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือ ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า สมองหมา นั่นเอง สมองส่วนนี้เกี่ยวกับ ความจำ และอารมณ์ความรู้สึก 3.Prefrontal Cortex คือ สมองส่วนหน้า หรือ PFC หรือ สมองคน นั่นเอง สมองส่วนนี้ เป็นส่วนที่คิดวิเคราะห์ วางแผนด้วยปัญญาและจริยธรรม สมองทั้ง 3 ส่วน เป็นการวิวัฒนาการมาตามลำดับ […]

ความแตกต่างของการโค้ช กับวิธีการอื่นๆ

ความแตกต่างของการโค้ช กับวิธีการอื่นๆ เราอาจจะใช้ TAPS Model by Dr.David Rock มาอธิบายเพื่อความเข้าใจแยกแยะความแตกต่างของวิธีการต่างๆ ที่เราใช้ในการพัฒนาคนและองค์กรได้เป็นอย่างดี TAPS คือ ตัวย่อของอักษร 4 ตัวT คือ Tell หมายถึง บอกA คือ Ask หมายถึง ถามP คือ Problem หมายถึง ปัญหาS คือ Solution หมายถึง ทางออกเมื่อจัดเรียง TAPS บนแกนตามรูป จึงเกิดเป็นพื้นที่ 4 ส่วน |ส่วนที่ 1 : บอก + ปัญหาได้แก่ การใช้การจัดการ และ การเป็นที่ปรึกษาโดยผู้ใช้มีสามารถในการมองเห็นปัญหา วิเคราะห์และแจกแจงออกมา เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขต่อไป |ส่วนที่ 2 : บอก + ทางออกได้แก่ การฝึกอบรม การสอน […]

ทำไม เราจึงควรใช้ การโค้ชกับทีมขาย ?

Why should we use “Sales Coaching” ? ทำไม เราจึงควรใช้ การโค้ชกับทีมขาย นักขายมักมีศักยภาพสูง มีความสำคัญ และสร้างรายได้หลักให้กับองค์กรนักขายมักรู้จักลูกค้าของตนเองเป็นอย่างดี และเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างฉับไว โดยธรรมชาติแล้ว นักขายส่วนใหญ่ จะมีวิธีการทำงาน มีแนวทางในการขายของตัวเองจะเลือกทำอะไร หรือ ไม่ทำอะไร จึงขึ้นอยู่กับ ความเข้าใจ ทัศนคติ นิสัย และความเชื่อซึ่งเป็นพื้นฐานการทำงานของแต่ละคนบ่อยครั้งที่ นโยบายหรือข้อมูลจากผู้บริหาร ได้ถูกสื่อสารลงมาฝ่ายเดียว ขาดการรับฟังหรือ พูดคุยเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน อาจทำให้ นักขายอึดอัด ไม่ยอมรับข้อมูลหรือ แนวทางต่างๆเหล่านั้น จึงไม่ได้นำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงและ นี่คือ สภาพการณ์ ที่พบเห็นได้บ่อยในองค์กรส่วนใหญ่ ซึ่งกลไกหนึ่ง ที่สามารถเข้ามาช่วยได้ ก็คือ การโค้ชกับทีมขาย (Sales Coaching) นั่นเอง การโค้ช เป็นกระบวนการสื่อสารวิธีหนึ่ง เพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือ หาทางออกที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์นั้นๆ การโค้ชกับทีมขาย (Sales Coaching) จะช่วยเปิดศักยภาพให้นักขาย […]

การโค้ช คือ อะไร กันแน่ ?

มีหลายคนสงสัยว่า การโค้ช คือ อะไร กันแน่? ในบทความนี้ เราอธิบายเพื่อความเข้าใจกันมากขึ้นว่าเครื่องมือที่เรียกว่า การโค้ช นี้ คือ อะไร และเพื่ออะไร ก่อนจะอธิบายถึง การโค้ช หรือ โค้ชชิ่ง หรือ Coaching คืออะไร เรามาเข้าใจ คำว่า โค้ช หรือ Coach กันสักนิด Coach คำนี้ มาจากคำว่า “Kosci” ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศฮังการี หมายถึง “รถม้า” หลายคนคงนึกถึง ยี่ห้อ Coachที่เป็นแบรนด์กระเป๋าชื่อดัง ที่มีโลโก้เป็นรถม้า นั่นเอง เพราะ การโค้ช หรือ โค้ชชิ่ง เปรียบเสมือน ยานพาหนะ ที่นำส่ง คน จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง ตามที่เขาต้องการทว่า การโค้ช มีสิ่งที่พิเศษ คือ การโค้ชจะไม่ชี้นำ ไม่สอน ไม่ให้ข้อมูล เพราะ […]